Quy tắc nhấn trọng âm Thông thường

Quy tắc nhấn trọng âm thông thường – The Normal Stress Rule (NSR)

Đối với một từ gốc (root) đứng độc lập và không có tiếp đầu tố hay tiếp vĩ tố kết hợp thì thường tuân theo quy luật nhấn trọng âm thông thường (NSR).

NSR khá là đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta dễ dàng đoán vị trí của trọng âm chính của từ dựa vào số âm tiết trong từ. Với từ 1 âm tiết thì trọng âm sẽ rơi vào chính nó nên chúng ta sẽ không nhắc đến.

1. Từ có 2 âm tiết: Hầu hết trọng âm nằm ở âm tiết thứ nhất. Riêng các động từ 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2.
2. Từ có 3 âm tiết trở lên: Trọng âm từ thường đặt ở âm tiết thứ 3 tính từ âm tiết cuối trở về đầu.

Xem tiếp:  Tổng hợp quy tắc trọng âm tiếng Anh 

 

Xem full về serie chuyện trọng âm

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s